Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Predictive Analytics

Analytics

“Analytics” is een vaak gebruikte term waarover eigenlijk relatief weinig consensus over zijn inhoud bestaat. Zo beschrijft men analytics vaak als een manier  om een antwoord te bieden aan vragen over de inhoud van de data (descriptive analytics) of over toekomstige ontwikkelingen die kunnen voorspeld worden op basis van de huidige data (predictive analytics). Daarnaast kan men analytics ook classifiseren volgens de methodes/technieken die gebruikt worden om een antwoord te bieden aan de voornoemde vraagstukken. In dit laatste geval spreken we dan vaak over methodes en principes die al verscheidene jaren bestaan en gebruikt worden zoals statistiek, data mining, artificiele intelligentie, classificaties en machine learning.

 

De belangstelling rond analytics is de laatste jaren enorm toegenomen, hoewel de achterliggende technieken reeds geruime tijd bestaan. Dit komt enerzijds door de evolutie in analytics tools, dewelke steeds gebruiksvriendelijker worden en zich meer en meer richten op business-user ipv statistici of machine learning experts. Anderzijds  beschikt de huidige generatie PCs en servers over een  enorme rekenkracht, dewelke het experimenteren en uitvoeren van analyticstechnieken eenvoudiger maakt.

 

Analytics kan gebruikt worden in een breed gamma van domeinen zoals marketing analytics, eHealth en churn prediction. Een voorbeeld van het gebruik van analytics, dat ook opgang maakt in de publieke sector, betreft de ontdekking (en voorkoming) van fraude. Op basis van gekende gevallen worden modellen getraund die vervolgens ingezet kunnen worden om uit massieve data een beperkte set “verdachte” situaties te halen voor verder onderzoek. Nog in zijn beginfase, maar een thema dat zeker onze aandacht verdient, betreft het zogenaamde “evidence based management” waarbij op basis van analyse van de data nagegaan wordt welke elementen van het management en het beleid al dan niet de beoogde resultaten opleveren.

 

Inzake analaytics kunnen wij modellen bouwen, laten uitvoeren en de resultaten toelichten en visueel voorstellen. Wij helpen ook bij het aanleren van het gebruik van analytics tools door uw medewerkers.