Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Netwerkarchitectuur

Image

Ontwerpen, bouwen en implementeren van netwerken

Dankzij de uitgebreide en complexe netwerkinfrastructuur die wij zelf uitgebouwd hebben, beschikken we over een team dat zich toespitst op alles wat met de bouw en de evolutie van netwerken te maken heeft. Dit team beheerst bovendien de volledige context waarbinnen onze federale overheidsinstellingen werken zodat de realisaties daar optimaal op afgestemd zijn.

Specialisatie en klantennabijheid ...

Vooraleer we een bepaalde dienst aanbieden, maken we een afweging tussen het zelf uitbouwen van de dienstverlening of het inkopen ervan. Ook voor het bouwen van netwerken hebben we dit gedaan. We kwamen tot de conclusie dat de specifieke eisen van de overheidssector een hoge graad van "klantennabijheid" vereisen. Onze dienstverlening vormt dan ook de perfecte combinatie van de vereiste expertise en de absoluut noodzakelijke klantennabijheid. Wij bouwen voor u correcte en performante netwerken, zowel voor uw toepassingen als voor uw diensten. Daardoor kunt u zich toeleggen op de realisatie van uw kerntaken en hoeft u zich geen zorgen te maken over de ICT-ondersteuning.

Het resultaat van onze tussenkomst kan een totaal netwerk zijn, of een sleutelonderdeel

U heeft over het algemeen reeds een of andere netwerkinfrastructuur in huis. Een netwerk is echter geen statisch gegeven, maar evolueert constant. Soms is deze evolutie heel breed, soms is ze punctueel. In alle gevallen bieden we u de mogelijkheid om het geheel te verzorgen zodat we vlot de nieuwe architectuur in gebruik nemen en blijven ondersteunen.

Alle operaties om tot een nieuw netwerk te komen, worden meegenomen. Indien het bijvoorbeeld nodig is een beroep te doen op diensten van telecomoperatoren, kunnen wij ook deze contacten opnemen en rechtstreeks de overeenkomsten aangaan als onderdeel van de totale oplossing.

Smals verzorgt ook gedeeltelijke tussenkomsten op het vlak van:

  • de configuratie van routers
  • de installatie van een proxy en/of een reverse proxy
  • de analyse van performantieproblemen
  • het beheer van uw firewall

Best fit

Omdat een netwerk nu eenmaal moet samenwerken met alle andere componenten van het informatiebeheer, en omdat de overheid op dit vlak een aantal specifieke benaderingen vooropstelt, bieden wij een "best fit" aan tussen diepgaande expertise en de specifieke, moeilijk hard te definiëren, noden.