Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Appendix gestandaardiseerde codes

Lijsten met codes of extra informatie voor applicaties

De Appendix Codes is een herbruikbare bibliotheek van Smals waarmee verschillende lijsten met codes of extra informatie kunnen worden opgeroepen vanuit applicaties. Smals beschikt in totaal over een 40-tal lijsten met onder andere ISCO, NIS en NACE-codes, bijdragentypes, werkgeverscategoriën en paritaire comités. De basis voor die lijsten zijn de bijlagen bij het glossarium van de Sociale Zekerheid.

De Appendix Codes kunnen een gehele lijst van codes weergeven of een selectie. Selecteren kan met een zoekterm, per type of zelfs per gewenste kolom uit de codelijs en verschijnt als een dropdownlijst in de applicatie. De Appendix Codes kan ook als controlemechanisme dienen om na te gaan of externen de juiste codes hebben gebruikt. Het voordeel van de Appendix Codes is dat Smals de lijst vlot kan bijwerken zonder dat de informaticatoepassingen zelf aanpassingen vragen. Zelfs bij wijziging, verwijdering of toevoeging van codes garandeert de Appendix Codes zo een hoge kwaliteit en klantgerichtheid.

Dienstaanbod - Appendix codes (134 kB)