Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Digitale handtekening

De technologieën die maken dat een digitale handtekening is wat ze is, namelijk betrouwbaar, zijn op vandaag voldoende stabiel. Maar het blijven complexe technologieën waar kleine uitschuivers kunnen knagen aan de betrouwbaarheid van de resultaten.

We kunnen u dan ook enkel aanraden om een beroep te doen op gestabiliseerde oplossingen: hetzij onder de vorm van een standaardtoepassing, hetzij onder de vorm van een dienstverlening die reeds geruime tijd en zonder falen functioneert.

Ondertekenen en lezen van een digitale handtekening

De basisdienst inzake de digitale handtekening neemt uw te ondertekenen bericht en levert dit bericht ondertekend terug. Hierbij kunnen wij gebruik maken van het certificaat dat u aanlevert voor uw specifiek gebruik.

Een tweede mogelijkheid bestaat eruit om door derden aangeleverde handtekeningen te verifiëren. U hoeft enkel het ondertekende bestand aan te bieden aan de toepassing en u krijgt het resultaat teruggeleverd. Op deze wijze kunt u voldoende vertrouwen hebben of schenken in de gegevens die u aanlevert of die u ontvangt.

Alles verloopt op geïntegreerde wijze. Er komen geen manuele handelingen aan te pas  eens uw certificaat werd geïnstalleerd.

Een perfecte illustratie van hoe samenwerking en autonomie toch samengaan

Het aanroepen van de basisdienst voor ondertekening of nazicht van een handtekening is een perfecte illustratie van de wijze waarop een administratie haar kernprocessen autonoom kan ontwerpen en beheren, maar toch voor sommige aspecten kan gaan samenwerken.

De basisdienst voor de digitale handtekening betreft een zeer nauw domein waar het nauwelijks te verantwoorden is dat elke organisatie afzonderlijk risico’s gaat lopen. Het plaatsen van deze basisdienst binnen uw eigen verwerking neemt echter niets weg van het totaal van het overzicht en de controle die u over uw kernopdrachten behoudt. U hoeft dus helemaal niet voor één of enkele dwingende beperkingen een groot gedeelte van uw opdrachten te gaan uitbesteden.