Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Database Services

Database Services

Wat? gebruik van relationele databankservices

Met deze Service stelt Smals een relationele databankservice ter beschikking van uw Instelling. Smals zorgt voor:

 • Het beheer van de databanksoftware;
 • Het creëren en configureren van de databank;
 • Het migreren van gegevens tussen test-, simulatie-, acceptatie- en productieomgevingen;
 • Het wijzigen van gegevensstructuren in acceptatie- en productieomgevingen;
 • Het beveiligen van de gegevens.

Smals ondersteunt daarbij de volgende databaseproducten:

 • Microsoft SQL Server en Infrastructure
 • Oracle Database Server en Infrastructure
 • My SQL

 

Kenmerkend: professionaliteit

 • Set up, dagelijks beheer, support, wijzigingen,

  • Het dagelijkse beheer van de databanksoftware, data en meta data
  • Maintenance: proactief onderhoud van de databanksoftware, inclusief de patching en het uitvoeren van noodzakelijke updates
  • Support: reactieve ondersteuning en herstelling van de databanksoftware, inclusief de implementatie van hotfixes of emergency fixes.
  • Delivery: het uitvoeren van wijzigingen.
  • De initiële set-up van de databank, betaalbaar als DBCR.
  • Maandelijkse rapportering van KPI's en Service Requests.

Het servicelevel bepaalt u zelf

Gold: dankzij log shipping worden de data continu up-to-date gehouden op een secundaire site. Op de primaire site wordt de load verdeeld over twee of meer geclusterde servers die tegelijk actief zijn, wat door de applicaties moet ondersteund worden.

Silver: dankzij log shipping worden de data continu up-to-date gehouden op een secundaire site. Op de primaire site is binnen een cluster van twee (of eventueel meer) servers slechts één enkele server actief.

Bronze: dankzij log shipping worden de data continu up-to-date gehouden op een secundaire site.

 

ROI-tip: outsourcing = minder zorgen

Outsourcing van database services ontslaat de opdrachtgever van tal van budgettaire en organisatorische problemen.

Aanbod

 • Databanken: Oracle DB, MS SQL Server, MySQL