Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Gebruik van basisdiensten stimuleren

Smals biedt een pakket diensten aan die in verschillende contexten kunnen worden gebruikt.

Het zijn basisdiensten die als onderdeel van een platform ter beschikking worden gesteld.

Gebruikers- en toegangsbeheer   

De geïntegreerde dienst voor het gebruikers- en toegangsbeheer heeft als doel eindgebruikers van e-governmentapplicaties een transparante en consistente toegang te bieden tot de toepassingen en informatiebronnen van Belgische overheden, rekening houdend met het uiterst heterogene en gedistribueerd karakter van die informatie, de toepassingen en de overheden.

Daarnaast stelt de dienst vertegenwoordigers van ondernemingen en andere entiteiten in staat om op een overzichtelijke en veilige manier de toegangen van haar gebruikers tot e-govtoepassingen te beheren.

Deze dienst staat garant voor absolute beveiliging en confidentialiteit.
Smals verleent een uitgebreide ondersteuning zowel aan de instellingen die het systeem willen gebruiken als aan de eindgebruikers ( ondernemingen, hun vertegenwoordigers..).

E-box

Een e-Box is een beveiligde ruimte die door de overheid gereserveerd en gegarandeerd wordt voor de onderneming

De overheid…

 • plaatst daarin documenten,
 • kent aan elk document een vervaldatum toe (en bepaalt zo hoe lang het document beschikbaar blijft)
 • garandeert dat de toegang tot de e-Box strikt beperkt blijft tot de gemachtigde personen, i.e. zij die door de toegangsbeheerders van de onderneming werden aangeduid,
 • verwittigt de onderneming via e-mail wanneer er nieuwe documenten in diens e-Box gepubliceerd werden.

Verzendfaciliteiten via FTP en SFTP

Via internet of vaste lijnen van alle soorten gestructureerde berichten met:

 • Garantie op een juiste routering van en naar de juiste instelling en verzenders;
 • Bewijs van handtekening en datum van aangifte elektronisch;
 • Een acceptatie, simulatie en productie omgeving is beschikbaar;
 • Voldoende capaciteit laat massale verzending en verwerking toe;
 •  Voor nieuwe berichten wordt een behoefteanalyse uitgevoerd.

Dit veelzijdig systeem is 24/7 beschikbaar en wordt permanent gemonitord. Beveiliging, logging, archivering, opvolging, opnieuw zenden zijn inbegrepen in de service.

De klant krijgt ondersteuning bij het opzetten van de verbinding. Bij de overdracht hoort een  opleiding en handleiding.

SOA - Webservices

Webservices zijn diensten die aangeboden worden via het internet. Onder diensten verstaan we onder andere:

 • Raadplegen van gegevens die beschikbaar zijn bij een instelling van de sociale zekerheid
 • Registratie van gegevens
 • Uitvoeren van berekeningen door de server

In het kader van de sociale zekerheid kunnen ze gezien worden als een aanvulling op de diensten die aangeboden worden via webtoepassingen en via batchkanalen. Het grootste verschil ligt in de manier van opstarten.

• Een webtoepassing wordt opgestart door een gebruiker via een browser. Gegevens worden ingevoerd in webformulieren en resultaten worden onmiddellijk weergegeven in het scherm.

• Een batchkanaal wordt geactiveerd door het verzenden/uploaden van een bestand. Het batchproces verwerkt dit bestand en maakt het resultaat beschikbaar voor de gebruiker. De gebruiker moet dit bestand zelf gaan ophalen wanneer het batchproces klaar is.

Een webservice wordt opgeroepen door specifieke client software (stand-alone of webapplicatie). De software stuurt een request in XML-formaat en krijgt onmiddellijk een antwoord in XML-formaat van de server terug.

Concreet houdt dit in dat een webservice geen compleet, kant-en-klare toepassing is, maar eerder een component die kan geïntegreerd worden in een eigen toepassing. Op die manier zijn gegevens van de sociale zekerheid beschikbaar in de toepassing bij de eindgebruiker. Registraties kunnen automatisch met de gegevens uit de eigen toepassing gebeuren, zonder deze eerst te moeten exporteren of overtypen in een webformulier.

De webservices worden aangeboden op het SOA-platform van de sociale zekerheid voor ondernemingen.

SOA staat voor ‘Service Oriented Architecture’, en is een gemeenschappelijke architectuur voor alle aangeboden webservices. De voordelen voor u zijn:

 • het gebruik van dezelfde open standaarden voor de verschillende services op het platform,
 • gestandaardiseerd versiebeheer,
 • gestandaardiseerde foutafhandeling,
 •  een centraal Registry waar alle aangeboden services worden opgelijst, met verwijzingen naar endpoints,wsdl’s en verdere documentatie.

Partners en overzichten:

 • KSZ: Berichten van gegevens en Webservices
 • e-Health : SOA Service Catalog
 • Social Security: SOA Service Catalog
 • Social Security: Technical Web Service Catalog

ROI: klaar voor gebruik en werk zeker

De meeste basisdiensten zijn klaar voor gebruik, en moeten enkel aangepast aan de kenmerken van een toepassing. Het gebruik zelf wordt niet apart in rekening gebracht. De aanpassingen uiteraard wel.

Alle basisdiensten zijn veelvuldig uitgetest en zijn bedrijfszeker.