Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Definiëren van configuraties

Definiëren van configuraties

Als goed beheerder probeert u de configuratie van uw serverpark gedurende meerdere jaren stabiel te houden. Maar onvermijdelijk komt het tijdstip dat het volume of het aantal gebruikers van uw toepassingen toeneemt of dat uw leverancier veranderingen doorvoert die u ertoe nopen om grondige wijzigingen door te voeren.

Een nieuwe generatie software, een pak meer complexiteit

De wereld heeft inmiddels niet stilgestaan, en de nieuwe programmatuur die u wenst te installeren is heel anders en complexer geworden dan de software die u op vandaag gebruikt. Zo zit deze wereld nu eenmaal ineen. Waar haalt u de mensen om dit extra project op te nemen? En kunt u zonder averij het traject doorstaan? Moet u uw mensen op vorming sturen of bestaat er een betere aanpak?

De vorming hebben wij gehad, de ervaring ook. In de nieuwe software en in heel wat andere migraties

Uit de aard van onze werkzaamheden worden wij ertoe gebracht om evoluties van serversoftware op te volgen. Bij het uitbrengen van de nieuwe generatie sturen wij snel mensen op vorming. En in het kader van de vele projecten volgen snel de eerste implementaties. Op het ogenblik dat de vraag bij u opduikt, is de kans groot dat wij reeds meerdere ervaringen achter de rug hebben met de specifieke nieuwe versie en dat wij snel kunnen helpen.

Bovendien leidt het gegeven dat we regelmatig dergelijke migraties uitvoeren tot bijzondere aandacht voor andere aspecten dan louter de nieuwe versie.

Wij bekijken uw vraag, uw impliciete behoeften en de reactie van de toepassingen

Wanneer wij uw vraag ontvangen om een nieuwe serverconfiguratie aan te maken, zullen wij deze uiteraard zo goed mogelijk in kaart brengen. Maar wij zullen ook aandacht besteden aan aspecten die niet expliciet aangekaart werden. Het veranderen van servergeneratie is immers vaak ook een uitgelezen kans om hiaten in uw infrastructuur in te vullen of om de beveiliging op te drijven of aan te passen. Een aspect dat zich bij herhaling aandient, is bijvoorbeeld de werkwijze om back-ups te nemen. In een aantal gevallen zal het nuttig zijn om naast de eigenlijke serverconfiguratie ook de back-up-oplossing meteen mee te vernieuwen.

Tijdens de definitie van de nieuwe architectuur wordt nagegaan welke de eventuele impact is op de toepassingen. De toepassingen die bestemd zijn om op de nieuwe configuratie geëxploiteerd te worden en waarvan we vaststellen dat zij wijzigingen moeten ondergaan, worden netjes geïnventariseerd.

Het resultaat: een omschreven architectuur of een aangemaakte configuratie

Het eindresultaat van onze werkzaamheden kan bestaan uit een beschrijving van de architectuur die u dan zelf kunt implementeren. Dit geeft u meer werk, maar uiteraard ook een betere kennis van de nieuwe omgeving. Het eindresultaat kan ook bestaan uit een configuratie klaar voor installatie.

Het aanmaken van een nieuwe serverarchitectuur steunt op drie pijlers. Een snelle opvolging van de evoluties en dito eerste ervaringen met de nieuwe software, een brede ervaring in diverse migratiewerken en het beschikken over een gespecialiseerd serverteam.