Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Installatie en beheer

Installeren, beheren, en uw infrastructuur op haar best behouden

Wanneer u nieuwe servers nodig heeft, kunt u ervoor kiezen om de serverconfiguratie zelf te installeren en vervolgens het park zelf te beheren. Wij kunnen u hierbij ook helpen.

Installatie van een configuratie - een goede afronding

Na een traject waarbij wij de nieuwe configuratie hebben voorgesteld, behoort de installatie tot de mogelijkheden. Hierdoor zult u iets sneller over de oplossing beschikken maar zal het iets langer duren voor u die zelf ook kunt beheren. Een van de belangrijkste voordelen van de installatie door onze zorgen ligt dan ook in de reactie van de andere elementen van uw systeem. In de praktijk kunnen er zich nog steeds kleine onverwachte technische problemen aandienen. Door de gezamenlijke aanwezigheid van uw en onze mensen kunnen deze meestal relatief snel opgelost worden. Indien slechts één team aanwezig is, blijkt het bijzonder moeilijk om snel te kunnen duiden of de fout bij de nieuwe configuratie ligt dan wel sluimerend reeds aanwezig was in uw bestaande omgeving.

Beheer op afstand: opvolgen en bijblijven met patches en antivirus

Wij kunnen vervolgens uw servers van op afstand beheren. De monitoringtools die wij inzetten, geven een accuraat beeld van de werking van de configuratie en geven de meldingen die zich opdringen.

Een nieuwe configuratie zal evenwel zelden aanleiding geven tot moeilijkheden in de eerste levensjaren. Een van de belangrijkste voordelen van het beheer van de configuraties bestaat er dan ook uit dat wij deze “up-to-date” houden inzake alle aspecten die de veiligheid betreffen. Het tijdig installeren van de patches van de leveranciers en het tijdig bijwerken van de antivirussoftware is gewoon een noodzaak geworden. Misschien handig om dit aspect aan ons toe te vertrouwen zodat u zich kunt concentreren op uw operationele taken.

Voor de kleinere administratie betekent dit zelfs dat zij volledig afstand kan doen  van een eigen serverploeg en deze taak volledig kan uitbesteden.