Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Technische basisdiensten

Vlotter hergebruik van bestaande functionaliteit

Deze basisdiensten maken het makkelijker om bepaalde vaak terugkomende functionaliteiten te gebruiken. Een nieuwe toepassing hoeft zelfs niet eens de code over te nemen, zij moet alleen de basisdienst kunnen oproepen.

 

Toekenning van een ticketnummer

Het betreft een unieke waarde die voor een transactie gehandhaafd blijft door alle toepassingen. Als u bijvoorbeeld een aangifte wenst te behandelen in een reeks van processen, dan kunt u dergelijk ticketnummer gebruiken als primaire sleutel voor de aangifte.

 

Beheer van logs

Deze basisdienst biedt zowel een algemene logging als een veiligheidslogging aan. De algemene logging moet u toelaten om de handelingen te “tracen” en om de historiek van de handelingen op te volgen. De veiligheidslogging kunt u gebruiken in die gevallen waar de gevoeligheid van de gegevens maakt dat ze onderworpen zijn aan bijzondere veiligheidsvereisten. Binnen het netwerk van de sociale zekerheid is het gebruik ervan verplicht voor de meeste toepassingen die persoonsgegevens betreffen.

 

Toegangscontrole

Deze basisdienst laat in eerste instantie toe om gebruikers en gebruikersgroepen te gaan opzoeken in diverse bronnen. De basisdienst stelt de toepassingen ook in staat om op basis van specifieke criteria na te gaan of een gebruiker al dan niet toegang mag verleend worden tot bepaalde gegevens. Voor e-governmenttoepassingen gaat deze basisdienst de toegang beperken tot de gebruikers die gekend zijn in de LDAP en zal hij aan deze gekende gebruikers enkel die gegevens aanbieden waartoe zij gerechtigd zijn.

Dienstenaanbod-Basisdiensten (91 kB)