Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Transacties via portaal Sociale Zekerheid

Eén toegangspunt voor vele toepassingen

De gebruikers van het portaal van de sociale zekerheid kunnen er alle belangrijke e-governmenttransacties van de sector vinden. Deze transacties zijn geen transacties van het portaal zelf, maar worden beheerd door de instelling die ervoor bevoegd is. Uw instelling dus. Toch is het voor de gebruikers nuttig alles op één plaats te vinden. Zij moeten dan niet van de ene site naar de andere gaan en ze ontdekken zelfs mogelijkheden die ze anders niet hadden gekend.

 

Maar niet exclusief: ook uw website bevat uw transacties

Voor de gebruikersorganisatie ziet dit er soms minder aangenaam uit. Een e-governmenttransactie opzetten gebeurt immers niet zomaar in een twee drie. Het vergt een volgehouden inspanning en substantiële investeringen. Is het dan niet jammer die transactie op een portaal te moeten plaatsen? Helemaal niet. U kunt rustig uw transactie ook op uw site plaatsen. Indien een gebruiker die vanuit uw website aanroept, wordt hij op een volledig transparante manier naar de transactie geloodst. Vaak zal hij niet eens vermoeden dat hij even virtueel verhuisd werd.

U kunt dus perfect de baten innen van de inspanningen die u levert voor uw eigen website en tegelijkertijd genieten van de voordelen van het portaal.

 

En uw transacties genieten van alle voordelen van het portaal

De organisatie van het portaal biedt een aantal voordelen waar u gebruik kunt van maken zonder die zelf te moeten opzetten.

Het portaal is ingebed in het geheel van veiligheidsmaatregelen die kenmerkend zijn voor het netwerk van de sociale zekerheid.

Om de beschikbaarheid te verhogen, is er een intensieve monitoring op niveau van de front-end. Dit betekent dat, zodra er iets hapert dat de gebruiker kan vaststellen, ook de monitoringploeg alarm kan slaan en de nodige acties in beweging kan brengen.

Ook de structuur garandeert een verhoogde beschikbaarheid van de front-end toepassingen en als er dan toch iets niet helemaal in orde zou zijn, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om Eranova in te schakelen voor ondersteuning van uw gebruikers.

 

Op de enkele voorwaarde dat zij "open" aangeboden worden

Het portaal van de sociale zekerheid is niet veeleisend. Alle J2EE-applicaties binnen het extranet van de sociale zekerheid kunnen ontplooid worden. Indien aan die voorwaarde niet is voldaan, kan het ook op een makkelijke andere weg: via webservices.

Het portaal van de sociale zekerheid biedt u de laagst mogelijke drempel om te bereiken waar het echt om gaat: een betere dienstverlening aan uw doelgroep.

www.socialsecurity.be

Dienstenaanbod - Transacties op portaal (102 kB)

Follow us