Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Content management systemen (CMS)

Flexibel, evolutief inhoudbeheer

Kanaliseer uw informatie, performant en gericht door een optimale ondersteuning van het beheer van de inhoud.

Een performant hulpmiddel doorheen gans de federale overheid

Inzake content management kozen wij samen met u voor een performante ondersteunende software die doorheen gans de federale overheid kan aangewend worden. Het voordeel van deze aanpak is dat inhoud kan gedeeld worden op verschillende niveaus. En uiteraard kunnen we de geboden mogelijkheden benutten om uw gebruikers vlot en zonder omwegen de juiste informatie aan te reiken.

Uw behoeften staan voorop

In elk project gaan we grondig in op uw situatie en wat u wenst te bereiken. Op zich is dit een klassieke invalshoek, maar wat wij hierbij bijzonder vinden, zijn de vragen die moeten beantwoord worden. Welke inhoud is beschikbaar? Hoe wordt die aangemaakt? Waar zijn de grote volumes en waar de kleine volumes? Wat verandert er veel en wat wijzigt nauwelijks? De antwoorden op deze vragen bepalen immers de technische keuzes.

Er is heel veel mogelijk, wij maken passend gebruik van de softwaretools

De behoeften en wensen van de gebruiker bepalen de technische keuze. Niet omgekeerd. Smals definieert de workflow, werkt de gewenste look & feel uit en voorziet de mogelijkheid om de aangemaakte inhoud in diverse formaten aan te leveren. Een voorbeeld hiervan betreft het produceren van zowel HTML-pagina’s als PDF-documenten in functie van het gebruik dat een lezer van een document wenst te maken.

Indien er massaal veel documenten zijn, kiezen wij voor een dynamische publicatie.

En indien nodig schrijven of hergebruiken we software op maat

Indien uw vereisten niettegenstaande de rijke mogelijkheden van de omgeving niet standaard kunnen opgelost worden, doen wij het nodige om software op maat aan te maken. Dit kan nodig zijn voor performantiedoeleinden of voor een specifieke look & feel. Sommige workflow-criteria kunnen niet standaard geïmplementeerd worden, dus zorgen wij voor een dynamische workflow.

Het aanleveren van maatwerk is arbeidsintensief en kan makkelijk tot 40 % van de projectinspanning opslorpen. Vandaar dat wij meer en meer het hergebruik van onze modules aanbieden.

Denk maar aan de help-functie bij e-governmenttoepassingen

Met onze content-managementdiensten overstijgen wij de loutere publicatie van informatie. Vele e-governmentprojecten hebben baat bij een goede help-functie.

Waar hoge eisen gesteld worden aan content management, biedt de combinatie van softwaretools en onze kennis het passende antwoord.

Dienstenaanbod Content management (34 kB)

DOCUMENTATIE

Meer informatie over het aanbod van Smals voor het maken van websites, grafisch ontwerp, UX Design en content management? Bekijk het dienstenaanbod van de het Web Agency van Smals.