Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Contentbeheer

Content management van het portaal van de sociale zekerheid

Om tot een coherente en kwaliteitsvolle inhoud van het portaal van de sociale zekerheid te komen, beheert Smals alle wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen meestal teksten maar het kan ook gaan om kleine grafische wijzigingen zoals de toevoeging van logo’s, foto’s of tekeningen.

In alle gevallen omvat de dienstverlening een finaal nazicht voor publicatie dat in de regel gevolgd wordt door suggesties om de tekst te optimaliseren. Eens de tekst in overleg met de lidinstelling goed bevonden is, wordt hij gepubliceerd in een acceptatieomgeving en vervolgens op het operationele portaal. Deze dienstverlening omvat dan ook alle aspecten van planning en beheer van de wijzigingen.

 

Voor instellingen die veel publiceren

De andere elementen van de dienstverlening kunnen variëren in functie van uw specifieke noden. Beschikt u over voldoende middelen en kennis terzake, dan zult misschien verkiezen zelf alle wijzigingen aan te brengen via een “content management tool”. In dat geval beperkt onze service zich tot het eindnazicht en de inproductiestelling.

 

Voor instellingen of diensten die weinig publiceren

De vereiste expertise is evenwel niet overal beschikbaar en ook binnen de meest ervaren instellingen zijn er diensten die weinig of geen ervaring hebben met het portaal maar toch wijzigingen wensen aan te brengen. In deze gevallen wordt (in de regel telefonische) ondersteuning geboden aan de medewerkers van de instellingen die zelf de wijzigingen wensen aan te brengen.

Op verzoek publiceren wij ook teksten die op een andere manier dan via de content management tool aangeboden worden. Meestal gaat het om teksten die per e-mail opgestuurd worden en dan door onze medewerkers gepubliceerd worden op de hierboven beschreven wijze.

Door deze gespecialiseerde en intensieve dienstverlening kunnen we ervoor zorgen dat de portaalsite van de sociale zekerheid daadwerkelijk een werkruimte is voor alle betrokkenen die op deze wijze onze gebruikers het best helpt.

Dienstenaanbod-Beheer publicaties op portaal (34 kB)