Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2008

Smals stelt haar knowhow nu ook ten dienste van de sector van de gezondheidszorg

De voorbije jaren heeft Smals veel energie geïnvesteerd in het invoeren van gepaste managementmethoden om de diverse domeinen van bedrijfsbeheer optimaal aan te sturen. Vandaag plukken we de voordelen van deze inspanning.

Op financieel vlak geven de analytische boekhouding en Activity Based Costing een goed beeld van de kostprijs van elke dienst of activiteit. Als kostendelende vzw resulteert dit voor Smals in een verhoogde transparantie voor haar leden.

Medewerkers worden door het gebruik van competentiemanagement gestimuleerd om hun eigen loopbaan en ontwikkeling in handen te nemen. Het proactief begeleiden van de ontwikkeling van de medewerkers resulteert in nieuwe competentiecentra die aansluiten bij de noden van de leden en biedt hen telkens weer de meest gepaste oplossingen voor hun uitdagingen.

Het gebruik van een adequate ontwikkelingsmethodologie, projectbeheer en -planning, ITIL (Information Technology Infrastructure Library of “Bibliotheek voor de infrastructuur van informatietechnologieën”), dit alles verhoogt de efficiëntie van de processen en stroomlijnt de operationele werking.

In 2008 lieten we onze aanpak doorlichten op basis van het EFQM-model (European Foundation for Quality Management). Deze doorlichting resulteerde in een Recognised for Excellence-award (R4E***), wat voor Smals een duidelijke erkenning betekent en een stimulans om door te gaan op de weg naar excellente bedrijfsvoering. Tegelijk gaf het feedbackrapport aan op welke vlakken we verder kunnen verbeteren. Daarom bouwen we verder aan een nog sterkere klant- en resultaatsgerichtheid, we passen de werkstructuur aan en optimaliseren het gebruik van een aantal managementinstrumenten.

Smals heeft een jarenlange ervaring in de sociale sector en stelt haar knowhow nu ook ten dienste van de sector van de gezondheidszorg. De oprichting van het eHealth-platform biedt op dat terrein een mooie opportuniteit. De samenwerking met instellingen die e-government aansturen op andere overheidsniveaus biedt de mogelijkheid tot verdere schaalvoordelen en een nog breder hergebruik van basisdiensten.

Het aanpassen van de structuur, de delegatie van de operationele verantwoordelijkheid, de consolidatie van de managementinstrumenten en de uitbreiding naar de sector van de gezondheidszorg maken dat Frank Robben, gedelegeerd bestuurder van Smals, zich meer kan toeleggen op de strategische evolutie van Smals en de operationele leiding kan doorgeven aan andere verantwoordelijken binnen Smals.

Ontdek de activiteiten die Smals realiseerde in 2008 in het activiteitenverslag hieronder.

Activiteitenverslag 2008 (15030 Kb)

Follow us