Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2010

ICT voor werk, gezin en gezondheid

In de relatie tussen burgers, bedrijven en de overheid speelt ICT een steeds grotere rol. Het internet is een informatie- en communicatiemedium geworden dat vandaag de grote meerderheid van onze burgers en bedrijven bereikt.   
De lat ligt steeds hoger. Online diensten horen 24 uur op 24, zeven dagen op zeven beschikbaar te zijn. De trend naar ‘Open Data’ is onomkeerbaar. De publieke sector heeft zelf, door de nakende pensionering van tienduizenden ambtenaren, meer dan ooit nood aan efficiënte werkprocessen. Smals helpt haar leden daarom graag met actuele ICT-technologie een krachtig antwoord te bieden op de uitdagingen van onze veranderende samenleving.

Activiteitenverslag 2010 (19,5 MB) 


Follow us