Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

De multifunctionele aangifte (DmfA), één aangifte voor alle instellingen van de sociale zekerheid

Sinds april 2003 beheert Smals voor rekening van de RSZ diverse toepassingen die samen vormgeven aan het systeem van de multifunctionele aangiften van de wedden en prestaties van de werknemers voor alle werkgevers die personeel tewerkstellen. Het verkeer tussen de verzenders en de RSZ gebeurt uitsluitend elektronisch.

De ontvangst en de controle van de DmfA's

Gespecialiseerd personeel controleert het goede verloop van de werken en beheert in nauwe samenwerking met de diensten van de RSZ de systemen die instaan voor de ontvangst en de controle van de DmfA's. De controle behelst de kwaliteit van de verstuurde notificaties, de verwerkingstermijnen, de uitzonderingssituaties, en dit zowel voor de originele DmfA's als voor de wijzigingsvoorstellen doorgestuurd via de web- en batchkanalen.

De communicatie met de verzenders

De multifunctionele aangiften worden beheerd door gespecialiseerd personeel van Smals, nl. de dossierbeheerders. Zij verzorgen de functionele contacten met groepen verzenders (sociale secretariaten, softwarebedrijven, werkgevers zelf) om complexe situaties te verduidelijken in verband met de mededeling van informatie of vastgestelde anomalieën die gemeld worden in de elektronische notificaties afkomstig van de geïnformatiseerde controles van de DmfA's. Deze functie blijkt van vitaal belang om bepaalde verzenders te helpen DmfA's met een aanvaardbare inhoud door te sturen naar de RSZ.

De interne ondersteuning van de ploegen die de toepassingen ontwikkelen en onderhouden

Het systeem van de multifunctionele aangiften, DmfA, omvat heel wat complexe toepassingen die elk kwartaal evolueren. De bijwerking van deze toepassingen gebeurt via diverse technische omgevingen (test, acceptatie, simulatie, productie). Het personeel dat instaat voor het dagelijks beheer van de multifunctionele aangiften ondersteunt de diensten van toepassingsontwikkeling onder andere door test cases uit te werken. Verder bereidt het ook de resultaten voor die verwacht worden wanneer de nieuwe regels correct worden toegepast en gaat het controleren of de testresultaten overeenstemmen met de verwachte resultaten. Deze activiteit gebeurt in overleg met de diensten van de RSZ en een aantal pilootverzenders. Voor elke technische omgeving moeten telkens 11 afzonderlijke databases worden gesynchroniseerd en gecontroleerd.

De exploitatie van de gegevens van de aanvaarde multifunctionele aangiften

Het personeel dat instaat voor het dagelijks beheer van de activiteiten in verband met de DmfA beheert en controleert het goede verloop van de volgende activiteiten, zowel voor de originele aangiften als voor de wijzigende aangiften:

 • de oplading in de DmfA-databases van de aanvaarde gegevens
 • de creatie van mutatiebestanden bestemd voor het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • de creatie van boekingen die de werkgeversrekeningen voeden
 • het beheer van de notificaties van de terugzendingen van technische sleutels en wijzigende berichten naar de verzenders
 • het beheer van de contacten met de instellingen van sociale zekerheid die de DmfA-gegevens exploiteren die zij ontvangen vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • het beheer van de contacten met de diensten van de RSZ die betrokken zijn bij de toepassing DmfA.

Enkele cijfers

Jaarlijks betreft het DmfA-systeem:

 • meer dan een miljoen originele en/of wijzigende aangiften
 • tussen 15 en 20 miljoen werknemerslijnen of mutaties die via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid doorgestuurd worden naar de gebruikende instellingen
 • meer dan een miljoen notificaties van controles bestemd voor de verzenders
 • enkele honderdduizenden technische sleutels bestemd voor de verzenders (PID’s)
 • enkele honderdduizenden notificaties van wijzigingen bestemd voor de verzenders
 • enkele tienduizenden wijzigende berichten bestemd voor de werkgevers
 • enkele miljoenen on line transacties voor de consultatie en de bijwerking van de databases

Administratieve vereenvoudiging - Presentatie DFMA (970 kB)

Adobe Flash Player

 

Follow us