Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Vesta

Hoeksteen van de Vlaamse gezinszorg

Thuiszorg vormt een belangrijk onderdeel van het zorgaanbod aan families en ouderen. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert hiervoor onder meer private en openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. De subsidieberekening gebeurt via het softwareplatform VESTA. De diensten kunnen via dit webgebaseerde platform het bedrag waarop ze recht hebben en de totstandkoming ervan consulteren. Vandaag gaat dit over zo’n 400 miljoen euro. In de toekomst kan dit platform ook gebruikt worden voor de uitrol van bijkomende diensten.

Gerealiseerde voordelen

  • Snellere subsidiëring, gebaseerd op accurate gegevens, zodat adequate controles mogelijk zijn.
  • Bijkomende gegevens over de gebruikers, de hulpverlening, het personeel komen beschikbaar en bruikbaar.
  • Betere samenwerking
File upload
Document
Bijlage Taille
casevazgnl310311ok.pdf 1.58 MB

Follow us