Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

GENESIS, strijd tegen sociale fraude

Smals geeft vaste vorm aan de plannen om een synergie tot stand te brengen tussen verschillende sociale inspectiediensten in België met als doel de sociale fraude te bestrijden en de werkinstrumenten van de betrokken instellingen te harmoniseren. De toepassing is beschikbaar op het portaal van de sociale zekerheid.

Vier instellingen zijn betrokken bij de sociale inspectie in België

Dit zijn de RSZ, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg en de RVA. Vroeger vervulden zij hun inspectietaken naast elkaar, waardoor waardevolle samenwerkingsmogelijkheden verloren gingen. Genesis maakt aan deze situatie een einde.

Een project in verscheidene fasen

De eerste fase van het project is de creatie van een synthetisch kadaster van de enquêtes dat geconsulteerd kan worden door de inspecteurs: de informatie afkomstig van de verschillende inspectiediensten wordt voor elk van hen eenvormig beschikbaar gesteld in een database. Dit verschaft hen zeer nuttige gegevens, bevordert het overleg en vermijdt dubbel werk.

De tweede fase zal toegang bieden tot de sociale databases: de inspecteurs zullen op geïntegreerde, gebruiksvriendelijke en beveiligde wijze informatie kunnen raadplegen die afkomstig is uit verschillende databases en rechtstreeks verband houdt met het behandelde dossier. Dit zal het controleproces verrijken en ondersteunen en tegelijk de taak van de inspecteurs vereenvoudigen wanneer zij dossiers voorbereiden of inlichtingen zoeken.

Andere functionaliteiten zijn voorzien voor de toekomst, zoals de ondersteuning bij het beheer van een inspectiedossier.

Een grote variëteit aan technologieën

  • Inzake projectbeheer: toepassing van de laatste methodologieën zoals projectcharter, opvolgingsindicatoren, voortgangrapporten, beheer van de risico's, de change requests en de issues
  • Inzake standaardisering: geleidelijke uitwerking van standaarden voor dossierbeheer in het domein van de sociale zekerheid
  • Inzake ontwikkeling: architectuur gebaseerd op recente maar beproefde OO-componenten en frameworks (Struts, Hibernate, Spring, Rules Engine, Workflow…), XML-gegevensuitwisselingen
  • Inzake deployment: beproefde en recente standaarden: J2EE, portaal van de sociale zekerheid (voor professionals van de sociale zekerheid)

Het project kan als voorbeeld fungeren.  Verschillende componenten kunnen hergebruikt worden in andere realisaties, wat de nieuwe projecten ten goede komt.

Follow us