Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Elektronische draaischijf van de medische zorg

Image

Informatie kan levens redden. Bij medische ingrepen is het vaak essentieel om de voorgeschiedenis van de patiënt, of zijn verzekerbaarheid, in detail te kennen. Toch staat in de gezondheidszorg de snelle toegang tot informatie tegenover de bescherming van de privacy en het medisch geheim.

Het eHealth-platform biedt daarom een sterk beveiligd platform om gegevens uit te wisselen, zonder dat er sprake is van centrale gegevensopslag. Naar analogie met de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, maar met bijzondere aandacht voor de eigenheden van het medisch beroep, zorgt het eHealth-platform voor een technisch koppelstuk waarmee de actoren informatie kunnen uitwisselen of consulteren, mits aan een reeks strikte voorwaarden is voldaan.

Veiligheid voor alles

De diensten van het eHealth-platform zijn enkel toegankelijk na een preventieve toegangscontrole, die de identiteit én de hoedanigheid van de zorgverlener verifieert. Welke zorgverleners of zorginstellingen krijgen toegang? In welke situaties kunnen zij informatie raadplegen? Welke soort gegevens, over welke patiënten, voor welke periode?

Een efficiënte, preventieve toegangscontrole voorkomt dat in noodsituaties kostbare tijd verloren gaat. De gegevens zelf zijn tijdens elke overdracht versleuteld, als bijkomende garantie voor de vertrouwelijkheid. Alleen de gemachtigde zorgverlener kan de opgevraagde informatie lezen.

Het gebruik van het eHealth-platform gaat daarnaast uit van een vrije keuze door de zorgverstrekker en beoogt geen concurrentie met andere initiatieven of associaties. In gelijk welk geval kan een zorgverstrekker slechts toegang krijgen tot medische gegevens voor zover gemachtigd door de wet, door de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité of door de patiënt zelf.

Opportuniteiten

De informatisering van de sector van de gezondheidszorg zal op termijn de administratieve overlast voor de patiënt en de zorgverstrekker sterk terugdringen. Zorgverstrekkers kunnen patiënten elektronisch doorverwijzen naar een andere zorginstelling, inclusief een veilige overdracht van het elektronisch patiëntendossier. Enkele ziekenhuizen gebruiken vandaag al elektronische voorschriften, terwijl de papieren administratie straks voor ambulante patiënten geminimaliseerd wordt, met respect voor de vrije keuze van de zorgverlener. Financiële en administratieve informatie vindt nu al elektronisch zijn weg naar de ziekenfondsen.

Geanonimiseerde informatie en statistieken bieden een unieke bron van informatie voor onderzoekers en beleidsvoerders. Voor de zorgverleners biedt het eHealth-platform een uitstekende basis voor administratieve vereenvoudiging, waardoor de beschikbare tijd maximaal kan worden besteed aan zorgverlening. Voor de patiënt, tot slot, belooft het eHealth-platform meer transparantie, efficiëntie en aandacht voor zorgkwaliteit.

Negen basisdiensten

Het eHealth-platform beheert geen inhoudelijke gegevensbanken of netwerkinfrastructuren en ontwikkelt zelf geen inhoudelijke toepassingen. Wel biedt het negen basisdiensten aan die alle actoren in de gezondheidszorg en hun ICT-dienstverleners gratis kunnen gebruiken: een portaalsite, geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer, beheer van logs, elektronische datering (timestamping), anonimisering, een beveiligde elektronische brievenbus, end-to-end encryptie, coördinatie van elektronische deelprocessen en het aanleveren van eHealth-certificaten.

De actoren hebben nu al twintig inhoudelijke toepassingen in gebruik, gebouwd met behulp van de basisdiensten van het eHealth-platform, zoals de elektronische datering van geneesmiddelenvoorschriften in ziekenhuizen en de registratie van de A/H1N1-vaccinatie. Andere zijn in ontwikkeling en in testfase, waaronder de elektronische geboorteaangifte (eBirth).