Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Digitale toegangspoort voor jongeren naar bijzondere jeugdzorg

Image

Jaarlijks krijgen zo’n 15.000 Vlaamse jongeren opvang of andere hulp, omwille van moeilijkheden in hun thuissituatie of persoonlijke situatie. Om het aanbod van publieke en private voorzieningen nog beter af te stemmen op de noden en om de toewijzing van beschikbare plaatsen efficiënter te organiseren, heeft het agentschap Jongerenwelzijn geïnvesteerd in een planningstoepassing. Die dient als een digitale ‘toegangspoort’ waar hulpverleners zoals Kind en Gezin, het CAW of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding een jongere dag en nacht kunnen aanmelden. Vanuit een zeer persoonlijke diagnostiek wordt de probleemsituatie van elke jongere uitgedrukt in type-behoeften. Een regiefunctie gaat vervolgens op zoek naar een voorziening die de juiste zorgmodules aanbiedt binnen de juiste regio. In functie van het beschikbare zorgaanbod zorgt de toepassing voor minimale wachttijden en een transparant beheer van de prioriteiten.

Project: Insisto

Klant: Agentschap Jongerenwelzijn

Status: Live

Technologie: Basisdiensten eHealth-platform, Eclipse, Java, Prime Faces, Oracle, WebApp