Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Dolsis

Overheidsinformatie beter toegankelijk in de strijd tegen sociale fraude

In de strijd tegen sociale fraude staat basisinformatie vanuit de sociale zekerheid al meerdere jaren ter beschikking van de verschillende sociale inspectiediensten. De toepassing Dolsis helpt om de toegang te verbreden naar bijkomende informatiebronnen en naar andere diensten. Dolsis geeft namelijk ook toegang tot gegevens uit het Rijksregister, het Bis-register, de werkgeversrepertoria van de RSZ en van ex-DIBISS, het Interactief Personeelsregister, DmfA, Dimona, KBO, Aangifte van Sociaal Risico, Aangifte van Werken, Checkin@Work, Gotot IN en het Limosa-kadaster. De toegang tot Dolsis is strikt voorbehouden voor gemachtigde medewerkers van federale, regionale of lokale overheden voor inspecties in de strijd tegen sociale fraude. De KSZ ziet toe op de informatieaanvragen van deze medewerkers. Een automatische logging van alle consultaties helpt om de persoonlijke levenssfeer van de burger te beschermen en een strikt rationeel gebruik van de gegevens te garanderen.

 

Project: Dolsis
Klant: RSZ
Status: Live
Technologie: Java, Oracle, WebLogic, Webservices