Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

MediPrima

Image

Efficiënte terugbetaling dringende medische zorg voor hulpbehoevenden

De terugbetaling van medische zorgkosten aan hulpbehoevende personen verliep tot op heden via de OCMW’s. Elke hulpbehoevende persoon in België moet immers dringende medische hulp kunnen krijgen, zelfs indien deze niet beschikt over een ziekteverzekering, de Belgische nationaliteit of een vaste woonplaats. De OCMW’s beschikken echter niet over de medische expertise om te bepalen welke ingrepen al of niet noodzakelijk zijn.

In eerste instantie zal de terugbetaling voor personen die niet over een ziekteverzekering beschikken daarom verlopen via de HZIV voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie, die de terugbetaling financiert en eventueel een deel van de kosten bij het betrokken OCMW recupereert.

De OCMW’s dragen zo niet langer de administratieve overlast en de voorfinanciering van de medische zorg. De HZIV garandeert van haar kant dat uniforme criteria gelden inzake terugbetaling van medische kosten voor alle personen, hulpbehoevend of niet. De nieuwe regeling voorkomt zo een aantal vormen van misbruik.

Nu krijgen de medische urgentiediensten immers nog vaak te maken met patiënten die perfect door een huisarts kunnen worden geholpen, maar om administratieve redenen de stap zetten naar het ziekenhuis. Dankzij MediPRIMA genieten de ziekenhuizen van duidelijke garanties over de terugbetaling, aangezien de beslissing van de HZIV vooraf bekend is en duidelijk is aangegeven welk OCMW zal instaan voor de patiënt.

 

Project: MediPRIMA
Klant: POD MI, HZIV, KSZ, DAV
Status: Live (piloot)
Technologie: JEE, Java5, Oracle, Webservices, WebApp, basisdiensten eHealth-platform