Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Dimona, kloppend hart van de sociale bescherming

Sinds meer dan 10 jaar is de ICT-toepassing Dimona een hoeksteen van onze sociale zekerheid. De ‘Onmiddellijke Aangifte’ legt bij de start van elke nieuwe arbeidsrelatie automatisch en ondubbelzinnig de link tussen werkgever en werknemer. Dimona was een voorwaarde voor een verregaande administratieve vereenvoudiging.

Voor de werkgever laat Dimona toe om de wettelijk verplichte aangifte elektronisch te doen met een minimum aan administratieve overlast. Voor een optimaal gebruiksgemak beschikt Dimona over meerdere toegangskanalen via het internet, het batch-programma voor grote werkgevers en sociale
secretariaten, een telefonisch spraakmenu of via SMS. Voor specifieke sectoren zoals horeca, tuinbouw en landbouw werd Dimona aangepast om ook gelegenheidswerknemers een volwaardige sociale bescherming te bieden.

De werkgever en de RSZ beschikken dankzij Dimona over een gedetailleerd overzicht van het personeelsbestand, dat op elk moment via het internet raadpleegbaar is. Voor de openbare instellingen van de sociale zekerheid is de toepassing een onmisbare bron van informatie, een hoeksteen voor administratieve vereenvoudiging en een wapen in de strijd tegen sociale fraude. Dit garandeert ons een krachtige, rechtvaardige sociale bescherming die betaalbaar blijft op lange termijn.

De nieuwe generatie

In 2009 heeft Smals intensief gewerkt aan een ingrijpende vernieuwing van Dimona, voor de werkgevers toegankelijk vanaf 1 april 2010. Software van de vorige generatie op basis van Cobol en mainframe-technologie maakt plaats voor een hedendaags platform op basis van Java. De voordelen voor werkgevers en sociale secretariaten liggen onder meer in een beter gebruiksgemak, directe verwerking en ontvangstbevestiging, technische standaardisatie met andere RSZ-aangiften zoals DmfA en Aangifte Sociaal Risico en publieke toegang via webservices. Via de publieke webservices
zullen sociale secretariaten of werkgevers bijvoorbeeld zelf hun Dimona-gegevens van de voorbije jaren kunnen opvragen.

Smals zorgt uiteraard ook voor de dagelijkse ondersteuning van Dimona op een stabiel, performant ICT-platform dat dagelijks meer dan 50.000 aangiften te verwerken krijgt. Bovendien doen andere instellingen van de sociale zekerheid steeds intensiever een beroep op Dimona voor een betere gegevenskwaliteit.

Administratieve vereenvoudiging - Presentatie Dimona (741 kB)

Get Adobe Flash Player

Projectnaam: Dimona V2
Klant(en): RSZ
Startdatum: 2008
Status: Operationeel
Technologie: Java, Oracle, Solaris, Webservices