Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Grensoverschrijdende tewerkstelling (Gotot OUT), rechtszekerheid voor de Belgische werknemer in het buitenland

De toepassing Gotot OUT (Gotot staat voor "GrensOverschrijdende Tewerkstelling – Occupation Transfrontalière") zorgt ervoor dat Belgische werknemers tijdelijk in het buitenland kunnen gaan werken terwijl ze volledig blijven genieten van hun rechten binnen de Belgische sociale zekerheid. De wachttijd op de vereiste documenten werd teruggebracht van twee weken tot 24 uur in de normale gevallen.

Achtergrond

Een Belgische werknemer die tijdelijk in het buitenland tewerkgesteld wordt, kan blijven genieten van de Belgische sociale zekerheid indien zijn werkgever hiertoe de toelating vraagt aan de RSZ. Die toelating wordt afgeleverd onder de vorm van een detacheringsformulier dat de werknemer bij zich moet dragen gedurende zijn verblijf in het buitenland. Binnen Europa gaat het om het zogenaamde "E101"-formulier.

Smals heeft op vraag van de RSZ een applicatie ontwikkeld die een volautomatische behandeling van deze detacheringsaanvragen verzekert.

Voordelen voor iedereen

Met de toepassing Gotot OUT beschikt de RSZ over een product dat voordelen biedt voor alle betrokken partijen:

  • De detacherende werkgever kan via internet op een eenvoudige en snelle manier detacheringen aanvragen en kan de resulterende detacheringsdocumenten op elektronische manier ontvangen via zijn persoonlijke postbus (e-Box) op de portaalsite van de sociale zekerheid.  De procedure verloopt veel sneller dan vroeger.
  • Aangezien de meeste detacheringsaanvragen volledig automatisch afgehandeld worden, kunnen de betrokken bevoegde instellingen (de diensten "Migrerende Werknemers" en "Internationale Betrekkingen" van de RSZ) zich concentreren op die detacheringsdossiers die specifieke aandacht vereisen.  De kwaliteit van hun werk wordt op die manier gevoelig verhoogd.
  • Door de snelle behandeling van hun dossier en de automatische inhoudelijke controles lopen de werknemers minder gevaar onverzekerd te blijven gedurende hun verblijf in het buitenland.  Zij genieten een grotere rechtszekerheid dan vroeger.

Een grote variëteit aan technologieën

  • Voor de webtoepassing werd een Java-servlet (J2EE) ontwikkeld die bereikbaar is voor werkgevers en werknemers op de portaalsite van de sociale zekerheid.
  • Voor de behandelende agenten van de RSZ werd een client/servertoepassing  ontwikkeld die hen toelaat de meer ingewikkelde dossiers zelf te behandelen.
  • Achtergrondprogrammatuur werd ontwikkeld in Cobol en de gegevens worden bewaard in een databank.

Met Gotot OUT hebben de werkgevers en de RSZ een instrument in handen dat de leveringstermijn van een detacheringsdocument in normale gevallen terugbrengt tot 24 uur en dat een betere bescherming biedt voor de werknemer die tijdelijk in het buitenland gaat werken.