Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

eBox Burger

Veilige persoonlijke e-Box voor alle Belgische burgers

E-mail is een krachtig medium, maar door beperkingen rond vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid eigenlijk ongeschikt voor officiële communicatie van de overheid met haar burgers. Smals breidde daarom de bestaande eBox-technologie, ontwikkeld voor de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, uit met het oog op een veralgemeend gebruik door alle Belgische burgers. Online opslag en toegangscontrole met de elektronische identiteitskaart zorgen voor een gegarandeerde, vertrouwelijke ontvangst bij de juiste bestemmeling. De burger kan de eBox koppelen aan een bestaand e-mailadres of gsm-nummer om automatisch een melding te krijgen wanneer er nieuwe documenten beschikbaar zijn. In een eerste fase bundelt de eBox op het burgerportaal MySocialSecurity.be persoonlijke data en briefwisseling van de RVA (tewerkstelling, ontslag, Activa...), de RJV (vakantiegeld), de RSZ (studentenarbeid) en Sigedis (pensioenen). Dankzij zijn herbruikbare karakter kan de eBox vlot worden ingezet voor alle overheidsdiensten die dat wensen. Het project kreeg van sectororganisatie Agoria de eGov Award 2012 voor Samenwerking.

 

Project: eBox Burger
Klant: KSZ, RSZ
Status: Live
Technologie: eID, Java, WebApp, Webservices