Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Grensoverschrijdende tewerkstelling (Gotot IN), een instrument voor controle op tewerkstelling vanuit het buitenland

De toepassing Gotot IN (Gotot staat voor "GrensOverschrijdende Tewerkstelling – Occupation Transfrontalière") zal de inspecteurs van diverse overheidsdiensten de kans bieden om de beschikbare informatie rond tijdelijke activiteit van buitenlandse werkgevers of werknemers op Belgisch grondgebied te consulteren in één centrale databank.

Achtergrond

Met betrekking tot de tewerkstelling van werknemers vanuit het buitenland op Belgisch grondgebied wordt er veel informatie verzameld die echter tot op heden vrijwel onbruikbaar is voor het uitvoeren van inspecties:

  • De beschikbare informatie bestaat enkel op papieren documenten.
  • De documenten worden slechts gedurende beperkte tijd bijgehouden.
  • De informatie zit fysisch verspreid over diverse instellingen en is ver van eenduidig.

Het project "Gotot IN" wil deze problemen uit de weg ruimen door alle informatie te verzamelen in één centrale databank die kan geconsulteerd worden door de inspectiediensten van de RSZ, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Voordelen voor de sociale zekerheid

Het product "Gotot IN" biedt op verschillende vlakken een meerwaarde voor de sociale zekerheid:

  • De behandelende diensten binnen de RSZ zullen een hogere efficiëntie en kwaliteit bereiken in hun interne werking.
  • De geïnteresseerde inspectiediensten kunnen op het terrein onmiddellijk alle beschikbare informatie met betrekking tot een buitenlandse werknemer opvragen.
  • Het systeem biedt perspectieven voor een internationale oriëntatie van de Belgische administratie rond grensoverschrijdende tewerkstelling: elektronische gegevensuitwisseling met buitenlandse officiële instellingen wordt mogelijk.

Een grote variëteit aan technologieën

  • Belgische en buitenlandse werknemers zullen in de toekomst hun informatie op elektronische wijze kunnen aanbieden via webtoepassingen: deze toepassingen worden ontwikkeld met behulp van de meest geavanceerde technologieën (Java -J2EE, Struts, Hibernate, Spring, Rules Engine, Workflow enz.).
  • De consultatiemogelijkheden voor inspecteurs zullen worden geïntegreerd in een breder consultatieplatform (Genesis) dat met geavanceerde technieken wordt geconcipieerd: OO-oriented (UML, RUP), webservices, enz.

Gotot IN maakt het de Belgische inspectiediensten mogelijk om sneller een beeld te krijgen van de administratieve situatie van een buitenlandse werknemer op Belgisch grondgebied en van de sociale rechten die hij hier kan genieten. Misbruiken op dit vlak kunnen dan ook sneller worden gedetecteerd.