Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

SAM-CIVICS-CIVARS

Terugbetaling geneesmiddelen onder voorwaarden sneller online toegekend

Sommige geneesmiddelen, uit het zogenaamde Hoofdstuk IV, worden slechts onder welbepaalde voorwaarden terugbetaald. Vaak gaat het om erg dure medicijnen, waarvoor de arts bewijzen van het ziektebeeld moet voorleggen aan het RIZIV.

Via de webtoepassing CIVARS of een groeiend aantal gespecialiseerde medische toepassingen die rechtstreeks koppelen met het eHealth-platform, kan de arts voortaan de aanvraag tot terugbetaling online indienen. Dankzij een automatische verwerking op basis van business-regels krijgen de patiënt, de voorschrijvende arts en de apotheker die het geneesmiddel uitreikt, dan veel sneller zekerheid over de terugbetaling. Door deze oplossing zal de goedkeuring niet langer volledig op papier gebeuren, door de mutualiteit en het RIZIV, wat soms dagen of weken kon duren.

In 2012 werd de gegevenskwaliteit van de authentieke bron voor geneesmiddelen, beheerd door het FAGG in nauwe samenwerking met het BCFI, sterk verbeterd.

Dit repertorium publiceert maandelijks gedetailleerde informatie over de samenstelling en werking van de medicijnen en hun specifieke terugbetalingsvoorwaarden in België.

 

Project: SAM-CIVICS-CIVARS
Klant: RIZIV, FAGG, eHealth-platform
Status: Live (pilootfase)
Technologie: Basisdiensten eHealthplatform, Java, JSF, Oracle