Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Sociaal telefoontarief (STTS)

Image

Sociaal internet- en telefoontarief helpt digitale kloof dichten

Kwetsbare groepen in onze samenleving genieten al langer van het sociaal telefoontarief. Dankzij een samenwerking tussen het BIPT en de operatoren genieten zo’n 320.000 burgers van een korting op hun telefoonkosten tot maximaal 11,50 EUR per maand. Sinds 2012 geeft het sociaal tarief ook recht op formules voor internettoegang. Zo helpt het tarief bij het dichten van de digitale kloof.

De vernieuwing van de STTS-toepassing bevat ook een administratieve vereenvoudiging. De operatoren kunnen automatisch verifiëren of een klant recht heeft op het sociaal tarief. Maandelijks worden voortaan zo’n 6000 adreswijzigingen automatisch doorgegeven, op basis van de nieuwe informatie in het Rijksregister. In geval van het overlijden van de rechthebbende zal nu ook het sociaal tarief automatisch vervallen.

 

Project: Sociaal Telefoontarief (STTS)
Klant: BIPT
Status: Live
Technologie: Java, Oracle, WebLogic, Webservices, eID

 

Achtergrond

De telecomoperatoren dienen een sociaal telefoontarief aan te bieden aan bepaalde categorieën van burgers. (Zie de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie Artikel 74 en Artikel 22 van de bijlagen.)

Deze verplichting is van toepassing voor elke aanbieder die in eigen naam en voor eigen rekening diensten verkoopt of herverkoopt op de openbare markt voor telefonie. Dit geldt zowel voor vaste als voor mobiele telefonie.

Bij het BIPT werd een gegevensbank opgericht met de dossiers van (potentieel) begunstigden van het sociale telefoontarief.

Via deze gegevensbank dient de operator na te gaan of iemand recht heeft op een sociaal telefoontarief. Het is meteen ook duidelijk of de aanvrager al dan niet bij een andere operator van een sociaal telefoontarief geniet.

End-to-end oplossing

Het doel van de STTS-toepassing is het proces voor het bepalen, het toekennen, het wijzigen en verifiëren van het recht op een sociaal telefoontarief (STT) te ondersteunen.

Hiervoor werd een end-to-end oplossing geïmplementeerd gaande van de ontwikkeling van de web-toepassing en een webservice, aankoop en configuratie van de systeeminfrastructuur, housing van de systemen in het rekencentrum van Smals, het opzetten van de communicatie naar de operatoren tot het geven van support via het contact center Eranova.

Procedure

Het proces wordt steeds geïnitieerd door de potentieel begunstigde van een sociaal tarief welke contact opneemt met zijn huidige operator of nieuwe operator.

Bij een nieuwe aanvraag wordt de persoon on-line geïdentificeerd in het rijks- en bisregister via een webservice van de KSZ. Vervolgens wordt de gezinssamenstelling van de potentieel begunstigde en voor elk gezinslid de sociale status opgevraagd.

Op basis van deze gegevens verifieert de STTS-toepassing of een gezinslid reeds geniet van een sociaal telefoontarief en -in geval dat voorgaande negatief is- of de potentieel begunstigde recht heeft op een sociaal telefoontarief.

In geval dat het recht niet onmiddellijk automatisch kan toegekend worden, wordt een taak aangemaakt voor de dossierbeheerders bij het BIPT om documenten op te vragen bij de potentieel begunstigde. Op basis van deze documenten kent het BIPT het recht al of niet toe. Na toekenning wordt een taak aangemaakt voor de operator om het STTS-dossier te vervolledigen.

Toegang

Voor de verificatie van het recht kan de operator gebruik maken van een web-toepassing ter beschikking gesteld door het BIPT of van de eigen toepassingen bij de operator welke on-line gegevens kunnen uitwisselen (xml-interface) met een webservice van het BIPT.

Performantie

Een belangrijke requirement van de telecom-operatoren was de performantie voor een verificatie van een recht aangezien dit binnen het verkoopsproces bij de operator werd opgenomen. In de SLA werd vastgelegd dat de STTS-toepassing in 90% van de gevallen diende te reageren binnen de 10 seconden.

Synergie Smals en KSZ

Voor de identificatie van de potentieel begunstigde en verificatie van het recht wordt gebruik gemaakt van de webservice “aanvullende rechten” van de KSZ.

Quick to market

De webtoepassing werd in productie geplaatst met een doorlooptijd van 5 maanden.

Technologie

De web-toepassing is gebaseerd op een J2EE-architectuur en maakt gebruik van het generiek datamodel van sociale prestaties.

STTS maakt het mogelijk dat een telecom-operator on-line kan verifiëren of de klant recht heeft op een sociaal telefoontarief.